Menighetsfamilien

Menighetsfamilien

 

Menighet eller enighet. Enighet skaper vanligvis åndelige felleskap. Av og til skriver jeg feil dette ordet «menighet» Og da blir det gjerne «mening het» eller «hete» meninger. Men ordet menighet blir også oversatt med «Kirke». Om en spør folk på gata hva de tenker om ordet «Kirke», så vil det helt klart dreie seg om en bygning for mennesker som er spesielt interessert i leveregler. Mitt spørsmål er: «hvordan kan folk se evangeliet når det som blir formidlet er flotte bygg og leveregler med en spesiell teologi?» I tillegg finnes det et stort antall teologiske fundamenter på verdensbasis, hvor alle påberoper seg bibeltroskap. Hvordan skal folk i det hele tatt finne tillit til et evangelium som blir dekket til av meninger og ekstra ordinære krav til troskap mot en bestemt organisasjon? JEG BARE SPØR!!!

 

For meg har ordet «menighet» blitt skitnet til av konflikter som oppstår i og mellom felleskap som kaller seg selv menighet. Jeg har sett etter et annet ord på norsk som kan være mere beskrivende en ordet «menighet» og har funnet ut at ordet «familie» gir en beskrivelse av ordet. Vi finner også ordet «familie» brukt i enkelte bibeloversettelser som: 2011 utgaven.

 

Gal 6:10, No2011: Så la oss gjøre godt mot alle så lenge det er tid, og mest mot dem som er vår familie i troen.

 

Ef 2:19, No2011: Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere er de helliges medborgere og Guds familie.

 

Jesus brukte ordene: bror, søster og mor for å beskrive en enhet.

 

Matt 12:50,NB 88/07: For den som gjør min himmelske Fars vilje, han er min bror og søster og mor.

 

Den som er født på ny er da i familie med Jesus Kristus, født av Gud, det betyr også da at Jesus er vår bror!

 

Heb 2:11,NB 88/07: For både han som helliggjør, og de som helliggjøres, er alle av én. Derfor skammer han seg ikke ved å kalle dem brødre.

Videre sier skriften at familieforholdet er en betingelse for å komme inn i himmelens rike.

 

Matt 18:3, NB 88/07: Sannelig sier jeg dere: Uten at dere omvender dere og blir som barn, kommer dere slett ikke inn i himlenes rike.

 

Joh 1:12, NB 88/07: Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.

 

Gal 3:26, NB 88/07: Alle er dere jo Guds barn ved troen på Kristus Jesus.

 

Derfor er vi alle sønner av den Levende Gud og har derfor en meget sterk familie relasjon til hverandre som søsken. Vi er alle ett! Og vi er under Jesu Kristi forsoning helliggjort ved troen på det fullbrakte frelsesverk, Jesu Kristi forsoningsverk.

 

Når vi søsken ser på hverandre, ser vi at vi alle er fullkomne og fullstendig hellige og rene, ikke i oss selv men i Kristus. Alle er gjort lik Jesus Kristus. Når vi vet dette bør det gjøre noe med vår måte å tenke på. Vi er ikke lenger forskjellige grupperinger, men vi er alle ett i Jesus Kristus. Vi drikker alle av den samme kilde, og blir alle fylt med samme visdom og forstand. Resultatet er en fullstendig enhet på alle områder, for i Kristus blir det ikke konflikter, Kristus er ikke delt men EN.

 

Ef 1:10, NB 88/07: om et frelseshushold i tidenes fylde: å samle alt til ett i Kristus, både det som er i himmelen og det som er på jorden.

 

1Kor 12:12-18, NB 88/07: For likesom legemet er ett og har mange lemmer, men alle legemets lemmer er ett legeme, enda de er mange, slik er det også med Kristus. For med én Ånd ble vi alle døpt til å være ett legeme, enten vi er jøder eller grekere, treller eller frie. Og vi har alle fått én Ånd å drikke. Legemet er jo heller ikke ett lem, men mange. Om foten skulle si: Fordi jeg ikke er hånd, hører jeg ikke med til legemet! – så hører den like fullt med til legemet. Om øret skulle si: Fordi jeg ikke er øye, hører jeg ikke med til legemet! – så hører det like fullt med til legemet. Dersom hele legemet var øye, hvor ble det da av hørselen? Hvis det hele var hørsel, hvor ble det da av luktesansen? Men nå satte Gud lemmene, hvert enkelt av dem, på legemet, slik som han ville.

 

Dette beskriver en fullstendig enhet hvor Kristus er hode. Vi kan også si at Talsmannen Den Hellige ånd leder og åpenbarer den fullstendige sannheten for absolutt alle i dette legemet.

 

Det beskrives ikke som flere legemer, ei heller som flere menigheter. Bare EN. Vi vet at det ikke er tommelen som styrer lillefingeren, men alle signaler kommer fra hodet. Likevel virker det av og til som om pekefingeren vil starte sitt eget legeme … Du forstår sikkert hva jeg mener med dette.

 

Om vi bruker ordet familie, så er vi Guds familie. Det finnes bare en familie, og denne ene familien er fordelt/spredt ut over hele jorden. Et ekte familiemedlem er født inn i familien. Det hele dreier seg om det faktum at enten er du født på ny og dermed Guds barn, eller så er du ikke født på ny og ei heller Guds barn. Men er du barn av Gud er også alle de andre barna dine søsken i Herren, ikke bare de som har de samme meninger som du har. ALLE som er født av Gud har på samme måte del i Jesu Kristi Legeme, og er lemmer på hans legeme.

 

Vær oppmerksom på at det snakkes om en posisjon og ikke en lære. Er du i eller utenfor Kristus? Om du er i Kristus befinner du deg i et ubegrenset rom, med ubegrensete muligheter som livet i Gud gir. Vi har fått Guds liv inn i vårt liv. Derfor dreier det hele seg om LIVET og ikke læren.

 

Hva gjør vi med våre meninger? Jo vi kaster de på JESUS og legger de til side, slik at Den Hellige Ånd kan fylle oss med sin visdom. Det som hindrer deg fra å oppleve visdommen og fylden i Den Hellige Ånd er din bestemte teologi og meninger. Dette står imellom deg og Gud. Bli heller fylt med Den Hellige Ånd, som har alt det du trenger av visdom og forstand. Vi skal alle være lært av Gud, sier skriften. Om vi alle er lært og drevet av Den Hellige Ånd, blir det ikke konflikter og motsetninger.

 

I enhver konflikt finnes det minst en løgn, og løgnen kommer fra løgnens far som er djevelen. Du må gjerne sitte der med dine meninger, men dine meninger er ikke sannheten. Sannheten er Jesus.

 

Joh 14:6, NB 88/07: Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.

 

Det er bare en Guds familie. Det finnes ikke flere typer familier, eller om vi kaller det menigheter. Men familien har felleskap der hvor hver enkelt av de treffes.

 

Gå til neste kapittel