Krig

KRIG?

 

Gud har gitt av sin kraft og autoritet til menneskene. Dette gjorde han allerede fra skapelsen av. Utfordringen er at det ble et skille mellom Gud og menneskene, et skille som djevelen har benyttet seg av. Om en ikke er født på ny blir en lurt hele tiden! Dette fordi han forteller deg at du i deg selv fikser alt. Men han lurer også Kristne som ikke lar seg fylle og lede av Den Hellige Ånd.

 

Djevelen er ute og fisker mennesker som han bruker i sin plan. Dette kan tilsynelatende være fromme mennesker som har folkets gunst. Penger, makt og ære er ofte metoder som benyttes av djevelen for å fange mennesker i sitt garn. Han fristet jo også Jesus med alle verdens rikdommer om han ville tilbe han.

 

Matt 4:9, NB 88/07: Og han sa til ham: Alt dette vil jeg gi deg, dersom du vil falle ned og tilbe meg.

 

Her snakker vi om den synlige verden hvor djevelen hersker ved at han utnytter den lyst som er i kjødet hos mennesker til å gjøre ondt. Det er derfor vi må vende oss til det nye livet vi har fått i Kristus, slik at vi ikke følger lystene i kjødet.

 

Jak 4:1, NB 88/07: Hvorfra kommer all ufreden, og hvorfra kommer all striden blant dere? Er det ikke fra lystene, som fører krig i lemmene deres?

 

Hvorfor er det så mye krig og elendighet i verden? Jo dette skjer på grunn av at djevelen vil ødelegge Guds skaperverk «mennesket». Dette gjør han ved å bruke mennesker til selv å utslette seg selv.

 

Han får mennesker til å tenke destruktive tanker både om seg selv og andre, som igjen fører til mye elendighet blant mennesker.

I forbindelse med utkastelse av flere onde ånder, kom jeg en gang i prat med de. De fortalte meg at de ikke kunne gå fordi deres oppdrag ikke var fullført, og deres oppdrag var å lede dette stakkas mennesket til fortapelsen. Men demonene måtte gå i Jesu Navn! Ingen flere diskusjoner!

 

Vi er Guds skaperverk! Men vi er også gjenstand for djevelens listige angrep.

 

Ef 6:11, NB 88/07: Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep.

 

Djevelens strategi er mangfoldig, men hovedspørsmålet hans er: Har Gud virkelig sagt? (1 Mos 3:3) Han skaper tvil om alle ting, både om Guds eksistens, men også om sin egen eksistens.

 

Om ikke det virker så fremstår han som lysets engel og parodierer Jesus Kristus.

 

2Kor 11:14, NB 88/07: Og det er ikke noe å undre seg over, for Satan selv skaper seg jo om til en lysets engel!

 

Han bygger sitt rike i den synlige verden, det vi ser med våre øyne. På den andre siden står Gud og gir menneskene gode gaver, bare av nåde og kjærlighet. Om menneskene ikke vil ta imot, tvinger Gud seg ikke på. Djevelen gjør det motsatte av Gud, han sier: vil du ikke så skal du! Han gir deg sykdom, brutte relasjoner og til slutt vil han for evig fjerne deg fra muligheten til å komme til Gud. Døden er det endelige skille. Men den som har tatt sin tilflukt i Kristus går fri, og har himmelens salighet i vente.

 

Så la oss kjempe for å sette mennesker i frihet ved å føre de til Kristus. Jeg er inderlig lei av å se mennesker som har blitt ødelagt av kirkeorganisasjoner, organisasjoner som samler mennesker under et annet navn enn Jesus Kristus. Ja, folk har sett deler av evangeliet igjennom denne virksomheten, men de har forhindret mennesker fra å gå inn i det sanne Guds rike som flyter over av kjærlighet, glede og fred i Den Hellige Ånd. Og de har blitt en tjener for antikristelig virksomhet. Hva har skjedd? Jo folk sitter isolert i sine egne grupperinger og blir uenig om det meste. Felleskapet dør sakte, men sikkert ut, da det ikke kommer unge mennesker inn i grupperingen. Og på grunn av at de fleste tror at åndelig virksomhet kun kan skje i kirkebygg, så blir det ikke noe åndelig felleskap. For få mennesker tar seg tid til å komme.

 

Om virksomheten er nedadgående på et sted kan huset som rommer felleskapet bli solgt av paraply organisasjonen som trenger penger til organisering … En håpløs kamp å kjempe. Man har prøvd å bevare bygg, men tapte på grunn av «pengelysten» som den bestemte organisasjonen var besatt av.

 

Jo det var møter der, og opp til 60 mennesker kom på møtene. Men penger var mer viktig. At det var en flokk med troende der som hadde bygd opp stedet, og kjente eierforholdet til stedet, hjalp ikke. Stedet skulle selges og dette var nøye planlagt igjennom flere år. Dette ble fullbyrdet ved at sentrale folk i bevegelsen hadde sikret seg kontrollen i stiftelsens styre.

Det er penger i å ha en bibelskole som er godkjent av staten på grunn av tilskuddsordningene. Derfor var det genialt av bevegelsen å selge eiendommen som tilhørte bibelskolen. Bibelskolen var nesten gjeldfri da de byttet ut ledelsen der for å gjennomføre sine planer om salg. Den nye ledelsen hadde åpenbart til hensikt å bevise for stiftelsestilsynet at det var uøkonomisk å ha bibelskole på landet. Videre var det bare å passe på at det ikke kom elever til skolen, slik at stiftelsestilsynet måtte forstå hvorfor skolen måtte flyttes til byen og eiendommen da selvsagt selges.

 

Denne opplevelsen gjorde noe med meg. Jeg så hvordan de kristne har blitt lurt av grunnkreftene i verden, det som alt styrer etter. Hele verden er styrt av økonomiske krefter, uansett verdier så er det styresystemet og pengene som råder. Et system hvor folk blir mer eller mindre fanget. Men de store utfordringene kommer når systemet skal inn i kirkesamfunnet. Det er som å legge frem den røde løperen for Anti Krist og ønske ham velkommen med alle sine kontrollerende systemer.

 

Så jeg tenker: Nok er nok. Jeg vil ikke mer. Siden jeg ble frelst har jeg opplevd for mange kristne som anklager hverandre. Dette fører til skilsmisse mellom troende brødre og søstre i Herren. Et verk av Anti Krist, djevelen som har skapt seg om til lysets engel for å forføre de som er utvalgt i Kristus.

 

Djevelen får dem til å tro at det hele er fra Gud. De som sitter igjen sier at Gud har renset menigheten, og de som gikk ut sier at Gud har flyttet lysestaken. Begge grupperinger er fornøyd, men de er lurt av grunnkreftene i verden. Det er helt det samme som skjer i resten av samfunnet.

 

Det er skiller og uenighet mellom grupperinger over alt. Demokrati blir det kalt så fint. Av og til så utarter det seg til borgerkrig, men også uenighet om makt fører til krig mellom land. Så langt har vi vært igjennom to verdenskriger de siste 100 år. Det er også store uenigheter blant kristne felleskap, både lokalt og nasjonalt.

 

Men som sagt, jeg er ikke lenger med på dette. Og etter at jeg tok denne avgjørelsen har mange mennesker kuttet ut kontakten med meg. De håpet å få meg inn i deres organisasjon. Når de så at jeg ikke ville forholde meg til organisasjonens deres og bare til Kristus, så ble jeg etter hvert oversett. Men det er helt greit. Jeg lever et herlig liv i Kristus, og ingen kan skille meg fra Ham. Halleluja. Alle de som er født av Gud er mine brødre og søstre i Herren, om de vil det eller ikke. Det jeg opplever er at en blir løftet opp til et nytt nivå og ikledd Guds fulle rustning.

 

Mange underviser om Guds fulle rustning, og det høres så fint ut. Folk tenker at vi må be mer, lese mer i Bibelen, gi mer penger, bidra mer i kirkesamfunnet, osv. Og alt må underlegges kirkesamfunnet. Men det er vel ikke så firkantet? Bare prøv å endre noe i Den Norske Statskirke så skal du se. Du vil garantert bli kastet ut om du er prest, og begynner å døpe folk som troende i stedet for barnedåp. Det som egentlig skjer er at du i en organisasjon blir avkledd Guds fulle rustning og ikke påkledd, når du samtykker med organisasjonen.

 

Faste rammer finner vi over alt, om en underlegger seg menneskestyrte organisasjoner. Det som jeg vil frem til er følgene: Det finnes to forskjellige autoriteter. Den ene bygger systemer som holder folk i trelldom. Den andre er Kristus og setter folk i frihet. Skal vi virkelig hjelpe mennesker ut av djevelens klør må vi ikke samtidig være bundet fast til verdenssystemet selv. Det er bare en Herre, en tro, en dåp. Så enkelt er det. Jammen da mister jeg kontrollen, tenker du kanskje. Det er helt riktig. Du mister kontrollen over andre mennesker når du fører dem til Kristus i stedet for til en menneskelaget organisasjon. For mange er dette ubekvemt, da dette har gitt økonomiske inntekter til et kirkesamfunn som får statsstøtte og sørger for at du får lønn, om du er pastor eller prest.

 

«Alt la han under hans føtter, og ga ham som hode over alle ting til menigheten,» (Ef 1:22)

 

Gå til neste kapittel