Jesus parkerer motsetninger

Jesus parkerer motsetninger

 

Fra vi blir født inn i verden blir vi konfrontert med menneskelige lærdommer. Dette er lærdommer som krever noe av oss, og om du ikke følger lærdommen blir du straffet. Dette systemet kommer fra kunnskapens tre til godt og ondt. Den tillater mange motstridene lærdommer. Et eksempel er alle religionene. Vi ser at hele verden er bygd opp av motsetninger på alle plan. Men verden sier at det er ok, vi er forskjellige og derfor blir det slik! Om en derimot proklamerer Jesu Kristi Evangelium forsvinner motsetninger, også blant kristne. Folk vil da holde seg til Kristus i stedet for de mange menneskebygde motsetninger. Jeg mener her organisasjoner som proklamere en bestemt lære og tjener penger på dette.

Jesu Kristi evangelium parkerer motsetninger. Mennesker som hater hverandre begynner å elske. Det handler om et liv som leves ikke en lære. Jesus Kristus kobler deg opp slik at åndens frukter kommer av seg selv. De menneskene du før hatet begynner du å elske bare på grunn av nåden du selv har opplevd i ditt liv.

 

Jak 4:1: NB88/07: Hvorfra kommer all ufreden, og hvorfra kommer all striden blant dere? Er det ikke fra lystene, som fører krig i lemmene deres?

 

Dette med livet i Kristus er helt ukontrollerbar for verden. Vi til og med taler hemmeligheter i Ånden ved hjelp av tungetale, det himmelske språket. Verden hater det virkelig. Det er mye bedre om en holder seg til en lære som er kontrollerbar, mener barnelærdommen i verden.

Jesu Kristi Evangelium parkerer motsetninger og innfører Guds type kjærlighet på alle plan. Om ikke Jesus Kristus er fundamentet, blir selve læren fundament for felleskapet, og forskjellige typer lære skaper skiller.

 

Det blir ut fra selve læren løftet opp motsetninger, som hvordan en skal samles som Guds folk og spissfindigheter i det man kaller fortolkning av Bibelen. Bibelen kan brukes til så mangt. En kan trekke enhver lære ut av den boken, i overbevisning om at det står i Bibelen.

Om en ser den sannheten at selve Guds liv har flyttet inn i våre liv, så er vi ett med Gud. Vi er også ett med alle som har flyttet inn i Kristus Jesus, og har samme hellighet og renhet som Ham. Dette er for meg ikke en lære men et liv, et overflods liv for den som vil omvende seg til Jesus.

 

En læresetning kan ikke gjøre noe for deg. Du kan kunne hele Bibelen på rams, men likevel ikke ha opplevd livet i Gud. Men den dagen Jesu Kristi forsoning blir åpenbart for deg får du Guds type liv og Guds type kjærlighet. Det er som et frø som blir sådd og blir til noe, som en blomst, et tre osv. Det er ikke læren som får frøet til å spire, det er selve livet som er i frøet som får frøet til å spire.

 

Gå til neste kapittel