Innledning

Innledning

 

Kol 2:8, NB 88/07: Se til at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag, etter menneskers tradisjoner, etter verdens barnelærdom, og ikke etter Kristus.

 

Denne boken handler mest om forholdet mellom verdens systemer, verdens barnelærdom (eller grunnkreftene) og hvordan dette systemet har manipulert, skapt kriger og uenighet mellom mennesker, samt skapt skille mellom Gud vår skaper og oss i alle tidsperioder helt siden menneskene trodde på en løgn som ble servert av djevelen. Dette har også ført til splittelser blant Guds folk. (1Mos 3)

 

I kapittel 4 i første Mosebok leser vi om hvordan Kain drepte Abel. Men hvilke krefter står bak? Er det bare «mennesker», eller er det en ondskap som mennesket har blitt programmert med? Følgende spørsmål er blitt stilt ganske ofte: «Hvordan kan det være en god Gud når det er så mye ondskap i denne verden?» Når vi kristne har blitt stilt spørsmålet har vi prøvd å svare så godt vi kan, men vi vet samtidig hvordan kriger har foregått også i kristendommens navn.

 

Vi vet at religion ikke bare er religion, men også en metode for å styre mennesker, slik som f.eks. islam opererer. Men kristendommen har også vært en metode for å styre en nasjon, og kristne har i alle tider vært opptatt av det å styre og kontrollere andre mennesker. Et spørsmål må stilles: Har kristne blitt manipulert av forførende krefter? Hvorfor er det så mange kirkesamfunn, og hvorfor er det så mye uenighet blant de kristne?

 

Jesus ber:

 

Joh 17:20-21, NB 88/07: Jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som ved deres ord kommer til tro på meg, at de alle må være ett, likesom du, Far, i meg, og jeg i deg – at også de må være ett i oss, for at verden skal tro at du har utsendt meg.

 

Målet med denne boken er å vise fram det rike Kristuslivet som er tilgjengelig for alle mennesker som tar imot Jesu Kristi Evangelium. Livet byr på mange ulike erfaringer, også erfaringer som blir en stor belastning. Men i møte med Jesu Kristi Evangelium vil hvert enkelt menneske få oppleve en betingelsesløs kjærlighet. Denne Guds type kjærlighet betrakter jeg som et mysterium, et mysterium som ikke kan forklares med ord. Dette kan kun forklares med den erfaring som Jesu Kristi Evangelium gir.

 

Joh 3:16-17, NB 88/07: For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.

 

Om en leser Bibelen med Den Hellige Ånds hjelp vil en oppdage at VI ER LAGET FOR KJÆRLIGHET. Guds hensikt er kjærlighet, og slik du fremstår i Jesus Kristus er du like fullkommen som Jesus Kristus selv! Han sier:

 

Høys 4:7, NO 2011: Alt hos deg er vakkert, min elskede, du er uten feil.

 

Du er vakker!

Du er Hans elskede!

Det er ingen feil på deg!

 

Som tenåring var jeg en beskjeden person som hadde store utfordringer på skolen på grunn av dysleksi, noe som førte til betydelige lærevansker. En søndagskveld, etter at jeg hadde begynt på videregående utdannelse, hørte jeg på et kristent program som ble sendt på NRK. Programlederen oppfordret lytterne til å be en bønn om frelse. Vi skulle gjenta en bønn etter ham. Da han begynte å be, falt jeg på kne foran radioapparatet, og begynte å be sammen med ham. Der jeg lå på mine knær kjente jeg en vidunderlig fred fylle meg, og jeg som i utgangspunktet var så hard i følelseslivet, begynte å gråte. Lite forstod jeg den gang av det som skjedde meg, men etter hvert skjønte jeg at jeg var blitt født på ny, eller født av Gud.

 

Tiden gikk, og jeg lengtet etter Den Hellige Ånds gaver. Jeg leste i Bibelen og det førte til at jeg fikk åpenbaring i Skriftene og tydelig så at jeg kunne ta imot gaver ved tro. Selv om livet har bydd på forskjellig opplevelser, har jeg hele tiden kjent at jeg har vært et Guds barn. «Herren er min hyrde» sa David. Det samme kan også jeg si. Uansett omstendigheter: HERREN ER MIN HYRDE!

 

Gå til neste kapittel