Gudsrike, surdeig som syrer hele deigen

Guds rike er som en surdeig som syrer hele deigen.

 

Surdeig kan lignes med noe som er godt, som utbredelsen av Jesu Kristi Evangelium. Men også evangeliets virkning i hvert enkelt menneske.

 

Luk 13:20-21, NB 88/07: Og igjen sa han: Hva skal jeg ligne Guds rike med? Det er likt en surdeig som en kvinne tok og skjulte i tre kar mel, til alt var gjennomsyret.

 

Jesus laget bilder i hodet på sine disipler som illustrerte Guds rike. I og med at dette riket ikke kunne sees med fysiske øyne, måtte det forklares for det naturlige menneske med noe synlig i den fysiske verden. Det som er spennende med dette tankebildet er hvordan du setter surdeigen ned i den deigen som skal syres, og hvordan hele deigen da blir syret. Om alle mennesker i hele verden er deigen og Jesus er surdeigen så tenker jeg at Jesus er den surdeigen som syrer hele deigen. Den brer seg naturlig utover, syrer stadig nye områder, og de områdene som allerede er syret vil fortsatt være det.

 

Jeg har mine tanker rundt dette: For det første syrer Jesus hele livet til hver enkelt av oss mennesker som har valgt å ta imot ham. Videre vil den samme surdeigen gjennomsyre de menneskene vi kommer i kontakt med som tror eller vil tro på Kristus. Slik vil det bre seg videre ut som en surdeig som syrer hele deigen. Egentlig trenger vi ikke å reise så mye, for surdeigen sprer seg ut til stadig nye områder, og Talsmannen Den Hellige Ånd vil hele tiden veilede de menneskene som har tatt imot Jesus. Evangeliet går da fra hus til hus og sprer seg ut slik som surdeigen som til slutt syrer hele deigen. Dette tyder på at det blir vanskelig å komme seg unna surdeigen!!!

 

Det er Jesus Kristus (surdeigen) som er årsaken til alle de livsforvandlende opplevelser som skjer over alt, og ikke et menneskeverk. Ingen organisasjon kan kreve rettigheter til denne surdeigen. Vår oppgave er å legge til rette for at hvert menneske kommer i kontakt med denne surdeigen, og det er Den Hellige Ånd som leder dette prosjektet.

 

Apg 1:8, NB 88/07: Men dere skal få kraft idet Den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende.

Et annet fint bilde er hvetekornet.

 

Joh 12:23-24, NB 88/07: Jesus svarte: «Timen er kommet da Menneskesønnen skal bli herliggjort. Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frukt.

 

Når vi skal så korn eller andre vekster bruker vi mange frø. Men her snakker Jesus om ett frø, og han snakker om seg selv.

 

Ett korn blir til mange korn, men det ene kornet er Jesus. Tidligere var jeg kornbonde. Og det jeg visste helt sikkert var at de kornene en høstet på en kornplante var nøyaktig en kopi av det kornet som var sådd. Om du sår et hvetekorn blir det hvete og ikke havre eller bygg på den planten som kommer opp av jorden. Om du er født på ny, eller født av Gud, så er Jesus selve prototypen på det nye livet. Derfor er den nye skapningen lik Jesus! Vår jobb er å fortelle andre mennesker om dette ved å forkynne Kristus. Vi skal ikke være bekymret for kunnskapsnivået hos de nye kristne, for alt det de trenger finnes i Kristus. Vi forteller om deres fullkommenhet i Kristus og surdeigen som syrer hele deigen. Derfor trenger vi ikke å detalj instruere folk, men lære dem å lytte til Den Hellige Ånds stemme.

 

Utfordringen er når organisasjoner kommer med sine tillegg og det ikke er Den Hellige Ånd som får styre det hele. De tillegg som kommer er noe som kommer fra forførende ånder.

 

1Tim 4:1, NB 88/07: Men Ånden sier med klare ord at i kommende tider skal noen falle fra troen og holde seg til forførende ånder og demoners lærdommer.

 

Eksempel på dette er at det blir lagt et annet grunnlag for frelsen enn nåden i Jesus Kristus. Det kan være en religiøs handling eller noe annet en må gjøre. Penger kan også bli et middel for å kjøpe seg forskjellige typer velsignelser da det heter «den som gir han får», men vi har ikke noe annet en vårt liv å gi, å vende om til Jesu Kristi Evangelium. Så om det er snakk om å gi penger for å «så inn» i din helbredelse eller økonomi, så kan en være sikker på at dette kommer fra forførende ånder. Vår helbredelse får vi på grunn av Jesu Kristi Evangelium, og vi skal heller ikke mangle noe fordi Gud har omsorg for oss. Han gir ikke på grunn av våre gjerninger, men på grunn av at vi er hans elskede barn.

 

Gå til neste kapittel