Grunnkreftene kontrollerer deg

Grunnkreftene kontrollerer deg!

 

Historien bekrefter at det alltid har vært en kamp om å eie kontrollen over en gruppe mennesker. Alt fra få mennesker til hele land og verdensdeler. Av og til så blir det nevnt ordet «verdens hersker». Rundt denne tanken er det også laget filmer, hvor et ondt menneske tvinger alle til å underkaste seg vedkommende.

 

Det er nettopp dette som har skjedd i verden. Noe har kommet inn og tatt kontrollen over jordkloden. Dette skjedde gjennom syndefallet da Adam og Eva ble forført av et løgnaktig tankesett om deres skaper. Vi ser også at dette skapte konflikter i deres måte å tenke på. De tilegnet seg et feil Guds bilde ved å tro en løgn som ble servert fra løgnens far.

 

1Mos 3:1, NB 88/07: Slangen var listigere enn alle ville dyr som Herren Gud hadde laget. Den sa til kvinnen: «Har Gud virkelig sagt at dere ikke skal spise av noe tre i hagen?»*

 

Hadde Gud sagt dette? Nei, men her ble det plantet inn en løgntanke som fikk store konsekvenser. Og til dags dato har folk latt seg styre av tankesett som er sådd inn fra den falne engleverden. Djevelen og hans demoner har fått oss til å tro at Gud ikke er så god, og mange anklager Gud for at han ikke griper inn i all krig og ødeleggelse som vi ser over jorden. Det som er saken er at i all hovedsak har menneskeheten trodd de løgner som har kommet fra mørkets rike. Og det er ikke bare løgner, men og et krav om underkastelse.

 

Luk 4:6-7, NB 88/07: og sa til ham: «Jeg vil gi deg all denne makt og herlighet. For makten er gitt i min hånd, og jeg gir den til hvem jeg vil. Om du bare faller ned og tilber meg, skal alt være ditt.»

 

Her er en nøyaktig beskrivelse av hvordan det hele er. Det betyr at djevelen sikrer seg makt gjennom mennesker som tillater hans tankesett. Dette tankesettet er kamuflert på mange måter og kommer gjennom blant annet religioner og politiske ideologier. Det hele dreier seg om å skape strid og underkastelse av hans prinsipper.

 

Gjennom forskjellig type styresett, som innebærer underkastelse av et visst tankesett, styrer djevelen verden. Det som ligger i dette er at her finnes et ubegrenset varianter av systemer, noe jeg forstår som verdens barnelærdom eller grunnkreftene i denne verden. Selv om det er konflikter mellom systemene så kommer hovedkonflikten inn når Jesu Kristi forsonings verk blir åpenbart.

 

Djevelen jaktet på Jesus sin oppmerksomhet. Slik jakter også djevelen på hver kristen sin oppmerksomhet og hengivelse. Om han bare kan få oss til å bruke opp vår tid på hans tankesett så hindrer han Guds rike å utbre seg. Om vi er opptatt av «den kristne organisasjonen» i stedet for Kristus har djevelen vunnet med sin taktikk.

 

Et eksempel: Når jeg treffer andre kristne så får jeg spørsmål om hvilke organisasjon jeg tilhører. Når en er blant pinsevenner er det en fordel å kalle seg selv pinsevenn, om en er blant baptister er det en fordel å kalle seg baptist osv. Men det å bare tilhøre Kristus blir sett ned på, fordi folk mener at man jo må tilhøre en organisasjon.

 

Det en gjør er da å sette organisasjonen over Kristus. Organisasjonen er diktert til å ha styringsprinsipper som kommer fra grunnkreftene i verden. Da har djevelens tankesett vunnet. Jesus er ikke lenger viktig som samlingspunkt, men samlingen skal kun være under organisasjonens logo. Om vi samles på «Filadelfia, Oasen, Betania, Den Norske kirke» eller lignende steder, er dette med en gang en beskrivelse av en bestemt lære. Om de er pinsevenner så løfter de sine kjepphester høyt, og det samme gjør alle de andre trosretninger. Dette fører kun til konflikter, noe som passer bra for mørkets krefter.

 

Ef 1:10, NB 88/07: Han ville fullføre sin frelsesplan i tidens fylde: å sammenfatte alt i Kristus, alt i himmel og på jord i ham.

 

Om en fjerner de kristne samlingsmerkene, logoene, foreningene, organisasjonene, så sitter en igjen med Jesu Kristi legeme.

 

Hvem er da Guds folk? Det er de som tilhører Jesus Kristus! Og vi er ett med alle på et hvert sted som tilhører Jesus Kristus og er født av Gud. Vi har ingen rett til å sortere eller velge ut hvem som skal være våre brødre og søstre i Ånden. For frelsen er Guds verk og det er han som kaller på hvert menneske. Om det ikke hadde vært for Gud hadde alle vært fortapt. Derfor må ingen mennesker gå inn i Guds sted, og skille mennesker fra mennesker, ved å sette opp et læresett eller en organisasjon som skal styre mennesker. Gud er vår Gud, og når vi samles er det på grunn av Ham og ikke en menneskelaget organisasjon. Vi er Hans folk, og når dette blir proklamert skaper det rystelser fordi grunnkreftene i denne verden mister sin kontroll over menneskene.

 

Grunnkreftene vil ha kontroll, de vil ha personnummeret ditt, og dine penger for å drive organisasjon. Om du er med på dette får du være i fred. Men om du bryter ut vil du møte motstand og bli latterliggjort. Som enkelt mennesker kan en bli latterliggjort av organisasjonsbyggerne. Dette er en slags type forfølgelse som vi bare må tåle.

 

 

Gå til neste kapittel