Frihet i ekteskapet

Frihet i ekteskapet

 

Vi ser et formidabelt angrep på ekteskapet mellom mann og kvinne, og det virker som om skilsmisse statistikken er like høy blant kristne som i resten av samfunnet. Det finnes et middel som leger alle brutte relasjoner, både i ekteskap og mellom mennesker generelt. Fredens Evangelium, Jesu Kristi evangelium, er midlet som leger alle brutte relasjoner mellom mennesker og mellom Gud og mennesker. Slik jeg tenker handler det mye om at Jesus Kristus blir åpenbart som Jesu Kristi legeme, og at hver enkelt troende ser at de er del av dette store globale felleskapet. At det er fred mellom Gud og mennesket er selve inngangen til fred mellom mennesker. Poenget med det hele, er at om alle «holder seg til» Kristus og ikke samler seg rundt andre navn vil dette skape fred og forsoning.

 

Verden er bygd opp på mange forskjellige ideologier, religioner, politiske meninger osv. Og det kan virke som om Den urettferdige Mammon, (penger) styrer det meste. «Alle tenker på seg og bare jeg tenker på meg», var det en som uttalte. Det beskriver noe av hvordan verden er bygd opp.

 

Om en har penger som mål vil det helt klart skape bitter fiendskap. Noen er også villig til å drepe for pengers skyld. Om en samles rundt en bestemt politikk eller en bestemt kristen trosretning vil også dette skape uenighet og skiller. Bare tenk etter hva som skjer om noen bryter ut og holder seg til noe annet. Jeg har sett ekteskap gå i oppløsning fordi de ikke var enig om hvilken menighetsorganisasjon de skulle være medlemmer av.

 

Om en vender om til Jesu Kristi Evangelium vil en ha et felles fundament i Jesus Kristus. Siden Han ikke er en lære men et evig liv, som en starter å leve alt her på jorden. Kristus er ikke delt opp i mange avdelinger eller organisasjoner, Jesus Kristus er en og Gud er en.

 

En av utfordringer som kan komme i ekteskapet er at den ene holder seg til en ting og den andre holder seg til noe annet. En av de tingene som skaper mye problemer er penger, «Den urettferdige mammon» banker på, og det kan handle om statusjag. Pengejag skaper en ond sirkel. Gud vil jo sørge for sine slik at vi har både hus, mat og klær. Dette ligger som en «bonus» om en lever sitt liv i Kristus. Derfor trenger vi ikke ha fokuset på å eie ting. Ikke at det er galt å eie noe, men det er fokuset jeg snakker om.

 

Min erfaring i livet er at løsningen totalt sett er å leve Kristus livet. Dette dreper all fiendskap, samt gir et ekte felleskap og ekteskap som ikke er basert på en bestemt lære, men kun på det livet som tilflyter oss direkte fra himmelen igjennom Den Hellige Ånd. Å samle seg rundt jordiske ting som, penger, status symboler, religion, politiske meninger, eller organisasjoner skaper konflikter, partier og splittelser blant mindre og større folkegrupperinger. Dette er veldig godt dokumentert gjennom nyhetene en får daglig.

 

Hva skjer om en kun er oppkoblet til Kristus, og lar Kristus livet flyte igjennom våre liv? Jo, da er det kjærlighet, glede og fred i Den Hellige ånd som fyller våre liv. I motsatt fall blir det hele på verdens vis, eller denne verdens Gud sine prinsipper (djevelen) og medfører fiendskap, trette, avindsyke, sinne, ærgjerrighet, splittelse, partier, misunnelse osv. (Gal 5: 19-21)

 

Jeg er veldig glad for at det finnes en løsning på alt mennesker sliter med i ekteskapene sine hver dag. Jeg vil nå være litt mer praktisk rundt dette.

 

Det verden kaller for kjærlighet er ofte bare et begjær, et begjær som kommer fra vår syndige natur. Om en bygger et ekteskap på at en bare har «lyst på hverandre» vil det helt klart bli store utfordringer som ender i skilsmisse. Jeg kan si det samme om penger, eller om «tro». Det funker rett og slett ikke, og på sikt blir det bare slitsomt. Om folk holder sammen livet ut er dette basert på andre ting enn begjær, penger, samme tro, osv. Det er Guds type kjærlighet som holder ekteskapet sammen, og denne kjærligheten elsker på tross av. Ikke på grunn av utseende, penger, begjær osv.

 

Vi mennesker setter alltid opp krav til hverandre, om disse kravene blir etterkommet er vi venner. Men dette er en egosentrisk oppførsel som også stammer fra den onde natur. Dette fenomenet treffer vi veldig mye på i såkalte kristne ekteskap. Ja de binder opp hverandre til krav og retningslinjer. Det er ofte en av partene i ekteskapet som opplever seg selv mer åndelig eller rettroende en den andre, og dette kan føre til mange såre følelser. Det kan bli så sårt at hele ekteskapet havarerer.

 

Men hvordan endre det?

 

Jeg tror at Guds type kjærlighet skal flyte gjennom våre liv. Om dette får skje i ekteskapet blir det et mer problemfritt ekteskap. Da setter vi ikke krav til hverandre, men gir heller hverandre frihet og respekt. Om en ser på alle religioner, så finnes det en felles nevner, krav. Om vi ser på Jesu Kristi Evangelium, finnes det ikke noe krav. Der gjelder det bare å ta imot det livet Han har for oss, helt ufortjent av bare nåde.

 

Dette gjør helt klart noe med oss som mennesker. Når Gud bokstavelig talt flytter inn i oss bør både vi og de rundt oss merke det.

 

Personlig begynte jeg å kjenne etter, var det der? Jo det var der. Så bestemte jeg meg for å slippe det løs, dette nye livet i Kristus. Det medførte at jeg kunne la Guds type kjærlighet strømme ut fra mitt hjerte til min kjære kone. Det var en kjærlighet som ikke satte krav, eller hadde visse betingelser. Den kjærlighet gav henne også full frihet til å velge når hun ville være sammen med meg, og når hun ville gjøre andre ting som ikke inkluderte meg.

 

For en tid tilbake oppholdte jeg meg i USA i 5 uker uten min kone. Det var noen som kommenterte dette og mente at jeg ikke burde være så lenge borte fra henne. Om vi hadde vært sjalu, og hele tiden måtte kontrollere hverandre, så hadde det vel ikke vært så bra. Men nå er vi frie mennesker i Kristus, vi lever våre liv i ham. Nettopp dette er årsaken til at vi gir hverandre frihet. Jeg tror at Den Hellige Ånd tilflyter oss på alle livets områder, og gir oss til enhver tid den visdom og forstand vi trenger. Dette gjelder også i vårt ekteskap. Når Den Hellige Ånd får lede ekteskapet blir det et lykkelig ekteskap.

 

Hvordan ekteskapet utarter seg har med det Gudsbilde hver enkelt har. Om en ikke har oppdaget Nådens Evangelium, Jesu Kristi Evangelium, så blir dette vrenge Gudsbildet også tatt inn i ekteskapet. Det blir da bud og regler istedenfor Guds type kjærlighet.

 

Om du er sjalu, kommer dette fra den onde natur. Du vil da kontrollere din partner, noe som vil oppleves som fangenskap. Løsningen er å vende seg til Jesu Kristi Evangelium, for det setter mennesker i frihet.

 

Er din ektemake ikke frelst og du vil vinne din ektemake for Kristus, bør du bare tilflyte vedkommende Guds type kjærlighet. Sørg for at vedkommende ikke føler seg fordømt på noe sett. Følelsen av fordømmelse leder folk bort fra Kristus, mens ubetinget kjærlighet leder mennesker til Kristus.

 

Hvorfor har det blitt som det har blitt? Grunnen er at det har vært forkynt mye «pes» fra talerstoler, altså ikke betingelsesløs kjærlighet. Dette er også blitt tonen i de mange hjem som egentlig skulle vært en oase for betingelsesløs kjærlighet. Om en vender bort fra bud og regler til det betingelsesløse kjærlighets evangeliet, Jesu Kristi Evangelium vil alle ting endres!

 

Det finnes mange ekteskapskurs, kurs hvor en lærer å snakke sammen om utfordringer samt å sette pris på hverandre. Men utgangspunktet for disse kursene er stort sett at vi «bare er mennesker», og alt skal løses på det menneskelige plan. Å løse ting bare med dialog er ofte en lang vei å gå, og den kan bli så lang at en aldri kommer frem. Det ender i skilsmisse. Jeg tror på en bedre vei enn å gå gjennom menneskelige forhandlinger og terapi. Om jeg var i en separasjons situasjon i dag ville jeg aldri tatt ekteskaps kurs. Jeg ville heller slippe ut mer av det livet som er skjenket oss fra himmelen. Ikke fordømmelse og irettesettelse, men gode gjerninger som strømmer ut av Kristus livet. I Kristus finnes all visdom og forstand, og om vi tror og tar imot har vi all grunn til å legge ned den aktiviteten som skal belære hverandre. Les gjerne 1 Kor 13.

 

Mitt beste ekteskaps råd:

 

Om din ektemake er kristen bør dere sammen daglig bryte brødet, eller så ofte dere får det til. Dette er så kraftig og forteller om at dere er ett. I denne forbindelsen kan dere også lese Bibelen, be og prise Herren. Har dere barn, så gjør det også sammen med dem.

 

Gå til neste kapittel