Felleskapet

Felleskapet

 

Folk har ulike grunner til å treffes i et åndelig felleskap. Her er noen punkter som skaper felleskap:

 

1) Medlem i samme organisasjon.

2) Samme tro eller teologi.

3) Samme mening om hvordan et møte skal være.

4) Samme aldersgruppe.

 

Ofte blir det mer en interessegruppe enn en menighet. Når vi kommer sammen som kristne er det felleskapet vi har i Kristus som teller, ikke vår teologi eller interesser.

 

Jeg kan bryte brødet og ha felleskap med alle som er født av Gud. Men om jeg kommer inn et sted og jeg må underlegge meg menneskelagde forordninger, eller det dreier seg om et annet navn en Kristus (organisasjons navn som isolerer en bestemt gruppering av mennesker), så kjenner jeg at det blir vanskelig. Det kommer av at Jesus Kristus betyr alt for meg, og for meg er dette selve livet og Menigheten.

 

Jesus Kristus er Menigheten som ikke er stiftet på grunn av menneskelige forordninger og interesser innen teologi. Vi kan alle gå inn i Guds rike og leve det livet som der finnes, ikke på grunn av en lære, men på grunn av at Jesus har åpnet opp døren slik at alle kan gå rett inn!

 

Når dere kommer sammen så vær en enhet i Kristus, la Den Hellige ånd få virke igjennom dere! Bryt brødet, del ordet, syng med glede av hjerte! Den Hellige Ånd vil lede det hele. Skummelt? Neida, men vær oppmerksom på pratmakere som vil samle mennesker rundt sin egen person og ikke til Kristus. Dette har alltid vært en stor utfordring for Menigheten. Jeg har valgt å ikke gjøre ting offentlig, kun privat, og jeg opplever at Gud sender mennesker i min vei som jeg kan være til hjelp for. Jeg bruker heller ikke faste dager eller klokkeslett, men er åpen for åndelig felleskap med folk som kommer innom.

 

1Kor 14:26, NB 88/07: Hvordan er det da, brødre? Når dere kommer sammen, da har hver enkelt av dere en salme, en lære, en åpenbaring, en tunge eller tydning. La alt skje til oppbyggelse.

 

Det åndelige felleskapet handler om livet i Kristus Jesus og dette er ikke et menneskestyrt felleskap, men et felleskap som ledes av Den Hellige Ånd.

 

Ef 1:22-23, NB 88/07: Alt la han under hans føtter, og ga ham som hode over alle ting til menigheten, som er hans legeme, fylt av ham som fyller alt i alle.

 

Felleskapet oppstår der to eller flere troende treffer hverandre.

 

Matt 18:20, NB 88/07: For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem.

 

Kristus danner grunnlaget for det åndelige felleskapet og vår måte å bekrefte dette felleskapet er å bryte brødet. Derfor har det blitt veldig naturlig for meg å bryte brødet når jeg har åndelig felleskap med min kone eller andre. Jeg lager usyret brød. Det er små flate brød som jeg fryser ned og tiner opp når det skal være brødsbrytelse. Som vin bruker jeg enten alkoholfri vin eller saft.

 

Det er veldig enkelt å lage usyret brød. Jeg bruker en del olje og to deler vann + litt salt og passe mengde mel. Jeg lager flate små brød av deigen og steker dem på middels varme i stekepannen. På grunn av at vi har brødsbrytelse nesten daglig så lager jeg mange usyrede brød hver gang jeg baker, som jeg da fryser ned. Men må man bruke den rette type brød? Nei, det er bare å bryte det du har for hånden. Det viktigste er at du faktisk gjør det.

 

Gå til neste kapittel